Darowizna nieruchomości. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi trudnościami?

Przekazanie domu, mieszkania czy innej nieruchomości najbliższym jest częstą praktyką. Robią tak rodzice dla swoich dzieci i dziadkowie dla wnuków. I wielu innych spowinowaconych, którzy w jakimś stopniu przekazując nieruchomość, oddają w ten sposób i cześć uczucia do obdarowywanego. Ta część może okazać się dość kosztowna, gdy podejmuje się tę decyzję pochopnie, bez zainteresowania w prawną stronę tego zagadnienia. Dlatego odpowiedzmy sobie na pytanie, czy można uniknąć płacenia podatku od darowizny, w której przekazuje się nieruchomość, którą może być wiele warta.

Darowizną nazywamy umowę, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania części swojego majątku na obdarowanego. Czytamy tak w art. 888 Kodeksu Cywilnego. I choć bezpłatne przekazanie może dojść do skutku, tak w niektórych przypadkach koniecznością będzie odprowadzenie wcale nie małego podatku od darowizny. Podatku tego nie zapłacą osoby, które w prostej linii spowinowacone są z darczyńcą. Wymienimy wśród nich: wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka, rodzeństwo, pasierba i macochę, czy ojczyma. Zaliczając się do jednego z nich, nie ponosimy kosztów podatkowych związanych z przekazaniem wartościowej nieruchomości, ale tylko wtedy, gdy w terminie do 6 miesięcy od przekazania mienia zgłosimy ten fakt do Urzędu Skarbowego.

Najlepszym sposobem na wykonanie przekazania własności jest spisanie umowy u notariusza, który osobiście będzie zobowiązany do poinformowania o tym fakcie odpowiedniego urzędnika. I choć koszt notarialny może być dość wysoki, i jest zależny od wartości nieruchomości przekazywanej w darowiźnie, to z całą pewnością jest o wiele niższy niż podatek, który przyjdzie nam zapłacić, gdy nie dokonamy wszelkich formalności. Sama taksa notarialna może wynieść od około tysiąca złotych do maksymalnie 10 tysięcy złotych w przypadku przekazania prawdziwie wartościowej nieruchomości. Mimo to im jest ona droższa, tym bardziej opłaci nam się mieć wszystko na piśmie, zamiast później borykać się z problemami pojawienia się innych chętnych, których także w rodzinie nigdy nie zabraknie.

Podczas przekazywania nieruchomości na małżeństwo, w którym z racjonalnych powodów jedno z jego członków nie będzie należeć do prostej linii spadkobierców może okazać się koniecznym opłacenie podatku od darowizny. Dlatego w przypadku chęci jego uniknięcia nieruchomość powinno przekazać się wyłącznie na osobę będącą jednym z bezpośrednich spadkobierców.

Podatek od darowizny w przypadku konieczności jego opłacenia wyniesie nas od 3 do 20 procent w zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należy obdarowywany. Jego wartość uzależniona także od wartości nieruchomości może okazać się spora i wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w przypadku domów czy mieszkań do wartości około 300 tys. złotych. Ta przykładowa wartość może wynieść jeszcze więcej, gdy obdarowany osobiście należy do najbardziej zamożnej grupy podatników, a wartość rynkowa nieruchomości jest równie pokaźna.

Kiedy chcemy nabyć nieruchomość rolną, która poddana jest licytacji – co warto o tym wiedzieć?

W polskim prawie znajdziemy jednak i dobre alternatywy dla darowizn. Pierwszą z nich jest oczywiście spisanie testamentu, tu jednak musimy liczyć się z możliwością, koniecznością płacenia zachowku na rzecz innych, pominiętych w testamentach spadkobierców. Innymi instrumentami są spadek czy też służebność.

One Comment on “Darowizna nieruchomości. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi trudnościami?”

  1. Nie powinno być podatku od darowizny, zwłaszcza od rodziny. Jak dla mnie to zawłaszczenie mienia.

Komentarze wyłączone.