Kiedy chcemy nabyć nieruchomość rolną, która poddana jest licytacji – co warto o tym wiedzieć?

Warto wiedzieć o tym, że jedynie w postępowaniu egzekucyjnym (i upadłościowym) do nabycia nieruchomości rolnej nie musimy (zgodnie z aktualną nowelizacją „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”) legitymować się niczym poza posiadaniem środków na jej zakup. Należy wiedzieć, że w wypadku zwykłej transakcji do kupna nieruchomości i powierzchni do 1 ha w górę uprawieni są wyłącznie rolnicy indywidualni (czyli ci, którzy maja odpowiednie kwalifikacje rolnicze, posiadają i prowadzą osobiście gospodarstwo rolne oraz mieszkają co najmniej od pięciu lat w gminie, w obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa). Sąd nadzorujący egzekucję po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności zawiadomi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego o nabyciu nieruchomości rolnej (jeśli ma ona obszar powyżej 1 ha), wskazując dane nabywcy. W takim przypadku Skarb Państwa ma prawo odkupu nieruchomości, ale rzadko z niego korzysta.

Warto też wiedzieć, że w razie licytacji gospodarstwa rolnego musi być ono nabyte w całości. Nieruchomość rolna jest to grunt o określonej klasie ziemi mogący służyć do produkcji rolnej, ale niekoniecznie. Z kolei gospodarstwem rolnym jest zespół nieruchomości i budynków stanowiących całość gospodarczą służącą produkcji rolnej i prowadzoną przez rolnika.

Darowizna nieruchomości. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi trudnościami?

One Comment on “Kiedy chcemy nabyć nieruchomość rolną, która poddana jest licytacji – co warto o tym wiedzieć?”

  1. Czasami można znaleźć dobre oferty na licytacjach nieruchomości. Polecam, jeśli ktoś szuka okazji.

Komentarze wyłączone.